Boku no Hero Academia, Aizawa Shouta-#Academia #aizawa #Boku #Hero #ShoutaCategories:   Hero Academia